Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Triển khai 5 giải pháp đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn Cao su Dầu Tiếng trong nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội lần thứ XII Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra những hạn chế, để rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn công ty và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới (2023 – 2028) đối với phong trào Công nhân lao động (CNLĐ) và hoạt động Công đoàn (CĐ) trong toàn công ty với mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức CĐ công ty vững mạnh toàn diện; năng động, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả SXKD, chăm lo tốt đời sống CNLĐ vì mục tiêu “Công nhân giàu, Công ty mạnh” là nhận định của Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Triển khai 5 giải pháp đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn Cao su Dầu Tiếng trong nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hình: bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch CĐ công ty trao thưởng công nhân Ntcs An Lập HTKHSL quý 2/2023

Sau Đại hội, Ban chấp hành CĐ công ty đã chỉ đạo các CĐ cơ sở tập trung triển khai quán triệt Nghị quyết đến toàn thể CNLĐ và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, chương trình làm việc toàn khóa, đề ra các chương trình, kế hoạch phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ công ty với 13 chỉ tiêu trọng tâm và 4 nhiệm vụ đột phá, BCH CĐ công ty đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ với các giải pháp sau.

Một là, CĐ các cấp trực thuộc CĐ công ty làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động với mục tiêu là nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao của toàn thể CNLĐ, ra sức thi đua thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, các phương tiện, hình thức truyền thông mới có tính tương tác, hấp dẫn cao để thu hút đoàn viên, CNLĐ. Lựa chọn nội dung tuyên truyền sát với nhu cầu, các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của đoàn viên, CNLĐ. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện tác phong công nghiệp. Vận động, hỗ trợ đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của CĐ trong tham gia quản lý đơn vị. Tiếp tục tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và CNLĐ. Đó chính là thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên… Đồng thời, tập trung hướng về cơ sở, gần gũi, động viên, chia sẻ khó khăn, lắng nghe các ý kiến kiến nghị của CNLĐ, kịp thời phản ánh với lãnh đạo đơn vị giải quyết tháo gỡ khó khăn để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ba là, xây dựng mô hình tổ chức CĐ theo hướng mở, linh hoạt, năng động nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. Đa dạng nhiều hình thức hoạt động phong trào thu hút đoàn viên và CNLĐ tham gia, như: thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở; khuyến khích thói quen rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong CNLĐ. Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động CĐ, trọng tâm là các phong trào thi đua hàng năm do Tổng Liên đoàn Lao động VN phát động, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời phải tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua hằng năm để tạo khí thế thi đua sâu rộng trong CNLĐ toàn công ty.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức CĐ theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa CĐ và chuyên môn; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra CĐ các cấp.

Năm là, Ban Chấp hành CĐ các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức mới để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiên phong, đi đầu trong mọi hoạt động. Đề ra chương trình hành động, nhằm cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Thường xuyên cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động CĐ để CNLĐ có niềm tin vào tổ chức CĐ, xem đây là chỗ dựa, là người đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ. Đồng thời, là cầu nối giữ vững mối quan hệ hài hòa trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với CNLĐ.

Với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công Đoàn công ty, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, Công nhân lao động. (Trích: Giải pháp triển khai nghị quyết đại hội lần thứ XII Công đoàn Công ty TNHH MTV CSDT nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Scroll to Top