Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Phát huy tinh thần dân chủ, Công đoàn Xí nghiệp Chế biến hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 – 2023

Sáng ngày 9/2, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Chế Biến Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bà Lý Thiện Nữ – UVBTV Công đoàn Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty; ông Nguyễn Minh Đạt – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty đã đến dự.

Nhiệm kỳ qua, trong tình hình chung còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp công ty, Công đoàn các cấp đã thường xuyên sâu sát, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần giúp cho người lao động (NLĐ) yên tâm sản xuất, gắn bó với đơn vị. Đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, vận động CNLĐ tích cực tham gia các hoạt động VHVN – TDTT, xây dụng vǎn hóa an toàn tại nơi làm việc. Tham mưu cùng các cấp giải quyết đúng đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho NLĐ; Thu nhập bình quân hơn 8,2 triệu đồng/người/tháng. Trong nhiệm kỳ đã có 2.789 lượt NLĐ đạt lao động tiên tiến,148 lượt chiến sĩ thi dua và 52 tập thể đạt lao động xuất sắc. Có 55 sáng kiến, cải tiến được úng dụng trong sản xuất, làm lợi cho Công ty hàng chục tỷ đồng. Các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã đi vào chiều sâu, phù hợp với tâm tư nguyên vọng người lao động và được CNLĐ tích cực hưởng ứng.

Phát huy tinh thần dân chủ, Công đoàn Xí nghiệp Chế biến hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023

Phát huy tinh thần dân chủ, Công đoàn Xí nghiệp Chế biến hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023

Phát huy tinh thần dân chủ, Công đoàn Xí nghiệp Chế biến hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023

Phát huy tinh thần dân chủ, Công đoàn Xí nghiệp Chế biến hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023
Hình 1, 2, 3, 4: bà Lý Thiện Nữ – UVBTV CĐ CSVN, Chủ tịch Công đoàn CSDT trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc

Trong thời nhiệm kỳ mới, Công đoàn XNCB quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng lãnh đạo chăm lo tốt đời sống cho NLĐ phấn đấu thu nhập bình quân đạt từ 8,5 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo tốt chăm lo chế độ chính sách cho NLĐ. Phấn đấu 95% tổ Công đoàn vững mạnh; Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

Phát huy tinh thần dân chủ, Công đoàn Xí nghiệp Chế biến hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023
Hình 5: đồng chí Nguyễn Hồng Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch CĐ XNCB Nk 2023 – 2028 tặng hoa các đồng chí không tham gia BCH nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu được BCH Công đoàn XNCB nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí và bầu 13 đại biểu dự đại hội Công đoàn Công ty. Đồng chí Nguyễn Hồng Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch CĐ XNCB, bầu UBKT CĐ gồm 3 đồng chí và đồng chí Nguyễn Văn Thận được tín nhiệm giữ chức danh Phó chủ tịch kiêm chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát huy tinh thần dân chủ, Công đoàn Xí nghiệp Chế biến hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023
Hình 6: Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong cán bộ, CNLĐ tại đại hội
Phát huy tinh thần dân chủ, Công đoàn Xí nghiệp Chế biến hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023
Hình 7: BCH Công đoàn XNCB nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt trước đại hội
Phát huy tinh thần dân chủ, Công đoàn Xí nghiệp Chế biến hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 - 2023
Hình 8: Đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ Game tx uy tín lần thứ XII ra mắt Đại hội

Việt Quang

Scroll to Top