Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Nông trường Minh Hòa ra quân thực hiện kế hoạch năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Nông trường cao su Minh Hòa vừa tổ chức “Lễ ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023”. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến dự.

Nông trường Minh Hòa ra quân thực hiện kế hoạch năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
Hình 1: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – PCT Công đoàn Công ty trao quà cho Công đoàn nông trường

Năm 2022, trong tình hình chung nhiều khó khăn về sản xuất, tuy nhiên tập thể lãnh đạo, CNLĐ nông trường Minh Hòa đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nông trường hiện đang quản lý 4.375,83 ha. Năm 2022, nông trường đã thực hiện được 3.380 tấn mủ, hoàn thành kế hoạch công ty giao với năng suất bình quân đạt 1,86 tấn/ha; Tỷ lệ xếp hạng kỹ thuật hạng A, B trên 98%;  nông trường có 450 CB CNLĐ, trong đó lao động nữ là 211 người, chiếm 46.8%. Tiền lương bình quân hơn 8,8 triệu đồng/người/tháng. giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho 34 người với số tiền 807,6 triệu đồng; Triển khai thực hiện đồng bộ công tác trang bị, vệ sinh vật tư vườn cây đạt hiệu quả cao; Phòng trị bệnh kịp thời, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt. Cấp phát phòng hộ lao động, bồi dưỡng độc hại kịp thời, đầy đủ, đến tận tay công nhân với qui thành tiền hơn 1,81 tỷ đồng, bình quân 450 ngàn đồng/người/tháng. Tổ chức cho CB CNLĐ tham gia học tập luật BHLĐ, Nội quy ATLĐ, huấn luyện và củng cố mạng lưới ATVSV.

Nông trường Minh Hòa ra quân thực hiện kế hoạch năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
Hình 2: Công đoàn và Ban giám đốc nông trường ký kết giao ước thi đua năm 2023
Nông trường Minh Hòa ra quân thực hiện kế hoạch năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
Hình 3: Các tổ sản xuất nông trường ký kết giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch được giao

Năm 2023, nông Trường quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, chăm lo tốt đời sống CNLĐ, phấn đấu lương bình quân từ 8 triệu đồng. Thu nhập từ 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên; Thu nhập ngoài lương từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/hộ. Giải quyết đúng, đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách cho người lao động. Đảm bảo tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ.  Thực hiện tốt quy chế hoạt động của đơn vị, với phương châm “Công nhân biết, công nhân bàn, công nhân làm, công nhân kiểm tra”.

Nông trường Minh Hòa ra quân thực hiện kế hoạch năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Nông trường Minh Hòa ra quân thực hiện kế hoạch năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
Hình 4, 5: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – PCT Công đoàn Công ty trao thưởng các cá nhân và tập thể
Nông trường Minh Hòa ra quân thực hiện kế hoạch năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
Hình 6: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại buổi lễ

Nông trường Minh Hòa ra quân thực hiện kế hoạch năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Nông trường Minh Hòa ra quân thực hiện kế hoạch năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
Hình 7, 8: Công đoàn nông trường trao quà cho CNLĐ KK và tổ sản xuất

Việt Quang

Scroll to Top