Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Nông trường Minh Hòa chăm lo đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm 2022

Chiều 26/12, Nông trường cao su Minh Hòa vừa tổ chức hội nghị người lao động năm 2022. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty đã đến dự.

Nông trường Minh Hòa chăm lo đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm 2022
Hình 1: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, BTĐU, CT HĐTV công ty trao thưởng cá nhân xuất sắc

Nông trường cao su Minh Hòa hiện đang quản lý 4.375,83 ha. Trong đó, 2.073,54 ha vườn cây kinh doanh, vườn cây KTCB là 1.028,3ha và đất dự án. Tỷ lệ xếp hạng kỹ thuật hạng A, B trên 98%. Năm 2022, nông trường đã thực hiện được 3.380 tấn mủ, hoàn thành kế hoạch công ty giao với năng suất bình quân đạt 1,86 tấn/ha. Với tổng số 450 cán bộ công nhân lao động, trong đó lao động nữ là 211 người, chiếm 46.8%. Tiền lương bình quân hơn 8,8 triệu đồng/người/tháng. giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho 34 người với số tiền 807,6 triệu đồng; Tuyển thu mới 41 công nhân; Nâng lương 241 công nhân. Đến cuối năm có 394 /450 cán bộ công nhân lao động đạt lao động tiên tiến, tỷ lệ 87,5%; 01 tập thể đạt lao động xuất sắc, 05 tập thể lao động tiên tiến, 03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 447 công nhân lao động được xét khen thưởng cuối năm. Trong năm Đảng bộ xem xét, kết nạp 07/07 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 100% nâng số đảng viên toàn Đảng bộ là 92 đồng chí. 87/92 đồng chí đảng viên được đánh giá xếp loại trong năm (5 đảng viên không xếp loại lý do kết nạp chưa đủ 06 tháng). Trong đó có 17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 01 tập thể và 05 cá nhân đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  05 năm liền.

Nông trường Minh Hòa chăm lo đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm 2022
Hình 2: Đ/c Nguyễn Trường Thọ – Phó TGĐ công ty trao thưởng các cá nhân xuất sắc

Với kết quả phấn đấu trong năm 2022, 01 tập thể, 03 cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen ủy ban quản lý vốn nhà nước; 02 tập thể, 05 cá nhân được nhận bằng khen của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam; 27 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nông thôn và nhiều giấy khen của các cấp.

Hội nghị đã thống nhất với phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với chỉ tiêu khai thác giao nộp 3.340 tấn mủ quy khô, phấn đấu vượt từ 1 đến 2% trở lên, hàm lượng mủ nước bình quân 28% trở lên; Quy trình kỹ thuật A, B từ 98% trở lên; Quản lý, chăm sóc tốt 4.375,83 ha. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc làm ổn định, phấn đấu lương bình quân đạt từ 8 triệu đồng. Thu nhập từ 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên, phát triển kinh tế phụ, phấn đấu mỗi gia đình thu nhập ngoài tiền lương từ 5 đến 10 triệu đồng. Giải quyết đúng, đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách cho người lao động.

Nông trường Minh Hòa chăm lo đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm 2022
Hình 3: Đ/c Nguyễn Minh Đạt – Bí thư Đoàn thanh niên công ty trao thưởng đoàn viên xuất sắc
Nông trường Minh Hòa chăm lo đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm 2022
Hình 4: Đoàn đại biểu tham dự hội nghị người lao động công ty năm 2023 ra mắt đại hội

Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu đi dự hội nghị người lao động cấp công ty năm 2023 gồm 15 đồng chí.

Việt Quang (Hình TL Minh Hòa)

Scroll to Top