Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng

Sáng 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng. Kết nối trực tuyến với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng có đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Đức Đức Hiền – Phó bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, BCHĐU, Ban Tổng giám đốc, bí thư, phó bí thư và đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở Khối cơ quan, XNCB, BVĐK và các công ty cổ phần trực thuộc trong và ngoài nước; Song song đó, Hội nghị được truyền trực tuyến đến 11 điểm cầu cơ sở gồm 8 nông trường cao su, Công ty CP CS Dầu Tiếng – Lào Cai, Dầu Tiếng – Lai Châu và Khu Công nghiệp An Điền với 739/1.125 đảng viên trực thuộc Đảng bộ công ty tham dự.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng Một số hình ảnh tại điểm cầu trực tuyến Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Theo đó, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng triển khai chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triển khai chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng triển khai chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa triển khai chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Thời gian Hội nghị diễn ra trong 3 buổi (trong đó, 2 buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 1 buổi dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

VQ

Scroll to Top