Game tx uy tín - GameLoop chính thức

(Hội đồng thi đua khen thưởng Cao su Dầu Tiếng) Khối thi đua số 1 tổng kết phong trào thi đua năm 2022 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Khối thi đua số 1 gồm 5 đơn vị nông trường Long Hòa (khối trưởng), Trần Văn Lưu, Đoàn Văn Tiến, Long Tân (khối phó) và Nông trường Cao su Minh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022. Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc thường trực công ty đã đến dự.

(Hội đồng thi đua khen thưởng Cao su Dầu Tiếng) Khối thi đua số 1 tổng kết phong trào thi đua năm 2022 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Hình 1: Khối thi đua số 1 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Với tổng diện tích vườn cây khối 1 đang quản lý là 19.147,41 ha (trong đó vườn cây kinh doanh: 10.831,37 ha; KTCB: 3.797.14 ha; trồng mới tái canh 148,77 ha và 1.499,67 ha đất các dự án; Tổng số Cán bộ CNLĐ là 2.448 người (1.202 lao động nữ); Năm 2022 cho các đơn vị trong khối được giao sản lượng là 17.870 tấn.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và đăng ký thực hiện các nội dung theo chỉ tiêu đã đăng ký thi đua trong CNLĐ. Tổ chức các phong trào “Thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng tháng, quý, năm”; phong trào “thi đua nước rút cuối năm”. Tổ chức họp xét thi đua xếp hạng ABC cho từng cá nhân, đồng thời công khai các chỉ tiêu thực hiện sản lượng và các chế độ của CNLĐ. Tổ chức họp bình xét công tác thi đua đột xuất đảm bảo đúng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các quy định của Công ty. Tạo điều kiện cho các cá nhân, nhóm tập thể có những sáng kiến, giải pháp áp dụng vào sản xuất làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng. Kết quả thực hiện phong trào thi đua các đơn vị được Hội đồng thi đua Công ty thống nhất chọn nông trường Long Hòa được tặng cờ thi đua UBQLV Nhà nước, Nông trường Long Tân nhận cờ thi đua của VRG; Nông trường Minh Hòa nhận Bằng khen của VRG, ngoài ra các đơn vị đã xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào. Năm 2022 kết quả thi đua thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của các đơn vị trong khối thi đua số 1 đều đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao từ trồng tái canh, chăm sóc, khai thác, Thực hiện quỹ công, đến tiền lương – thu nhập cho CB CNLĐ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, bình quân đạt từ 8,05 triệu đồng đến 11,5 triệu đồng/người/tháng.

(Hội đồng thi đua khen thưởng Cao su Dầu Tiếng) Khối thi đua số 1 tổng kết phong trào thi đua năm 2022 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Hình 2: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ thường trực công ty phát biểu tại hội nghị

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 toàn khối quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Phát động phong trào thi đua, tổ chức cho tập thể và cá nhân đăng ký, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm tạo khí thế thi đua sôi nổi của các đơn vị trong của khối. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nêu gương điển hình. Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; thi đua thực hiện kế hoạch sản lượng tháng, quý, năm và thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản lượng. Phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, CNLĐ; Xây dựng cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Hội nghị đã thống nhất đề cử Nông trường Cao su Long Tân làm khối trưởng khối thi đua số 1 năm 2023 và Nông trường Trần Văn Lưu làm khối phó.

Việt Quang
(ảnh TL Thế Minh)

Scroll to Top