Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng tổ chức cho đại biểu tham dự hội nghị giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore

Ngày 14/8/2023, Hội nghị giới thiệu “Hành trình phủ xanh của đất nước Singapore” đã được giới thiệu đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã quán triệt định hướng mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển cây xanh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty đã dự và chủ trì tại điểm cầu.Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và cấp xã trên toàn tỉnh, với mục đích tuyên truyền, giới thiệu hành trình phủ xanh của đất nước Singapore đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chia sẻ những kinh nghiệm phủ xanh tại Singapore thông qua các báo cáo chuyên đề “Hành trình phủ xanh của đất nước Singapore”; phủ xanh đường phố trong đô thị Singapore; Đào tạo kỹ năng quản lý chuyên môn đề bảo đảm đủ điều kiện phát triển xanh; cách quản lý về môi trường, xử lý rác, nước thải. Bên cạnh đó, Hội nghị được nghe báo cáo chuyên đề quy hoạch bảo tồn phát triển hệ sinh thái nguồn nước và kế hoạch phủ xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

Song song đó, các huyện, thị, thành phố cùng các phường, xã trên địa bàn tỉnh báo cáo về xây dựng nếp sống Văn hóa – Văn minh đô thị, quá trình phủ xanh trên địa bàn… Đặc biệt, ông Nguyễn Hồng Hải – Kiến trúc sư trưởng Becamex IDC đã báo cáo chuyên đề “Xây dựng hệ thống môi trường bền vững cho Bình Dương theo lộ trình Net Zero của Chính phủ”.

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng tổ chức cho đại biểu tham dự hội nghị giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng tổ chức cho đại biểu tham dự hội nghị giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng tổ chức cho đại biểu tham dự hội nghị giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore
Hình 1, 2, 3: Điểm cầu trực tuyến tại CSDT về Hội nghị giới thiệu “Hành trình phủ xanh của đất nước Singapore”
Scroll to Top