Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng công bố quyết định chuẩn y Phó bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Sáng ngày 06/10, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức trao quyết định chuẩn y Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương; Đồng chí Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG); Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV công ty đã đến dự.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng công bố quyết định chuẩn y Phó bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
Hình 1: Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc VRG trao quyết định chuẩn y Phó bí thư và BTV Đảng ủy công ty Nk 2020-2025

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng công bố quyết định chuẩn y Phó bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
Hình 2: Các cấp lãnh đạo tặng hoa chúc mừng tại hội nghị

Căn cứ Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Xét đề nghị Ban Thường Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (tại Tờ trình số 64-TTr/ĐU, ngày 22/9/2023) và Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Theo đó, Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng đã công bố Quyết định số 1106-QĐ/TU của tỉnh ủy Bình Dương ngày 29/9/2023 Chuẩn y đồng chí Hồng Chí Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định số 1107-QĐ/TU của tỉnh ủy Bình Dương ngày 29/9/2023 về việc Chuẩn y đồng chí Nguyễn Thái Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Quyết định số 1107-QĐ/TU của tỉnh ủy Bình Dương ngày 29/9/2023 về việc Chuẩn y đồng chí Trần Bá Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền lương Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Việt Quang

Scroll to Top