Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Đại hội điểm Công đoàn Cao su Dầu Tiếng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn (CĐ) Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (CSDT) là đơn vị được CĐ Cao su Việt Nam chọn làm đơn vị để tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cấp trên cơ sở. Đến nay, tất cả công tác chuẩn bị cho Đại hội đã sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn CSDT theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra.

Trước đó, từ ngày 07/02 đến 28/2/2023; 24 Công đoàn cơ sở trong toàn công ty đã tổ chức thành công đại hội CĐ nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỉ lệ tái cử chủ tịch CĐ cơ sở là 23/24 đồng chí và 01 đồng chí cơ cấu trúng cử chủ tịch CĐ cơ sở Bệnh viện Đa khoa CSDT theo đúng dự kiến của đề án nhân sự và tỉ lệ thống nhất tại đại hội cấp cơ sở đạt 100%. Trong quá trình Đại hội CĐ cơ sở trực thuộc, Thường trực CĐ cùng Đảng ủy và Ban TGĐ Công ty đã thay phiên đến dự từ CĐ các Nông trường, Xí nghiệp CB, Bệnh viện Đa khoa, CĐ các Phòng ban Chuyên môn, Văn phòng Công ty, CĐ Cơ quan Công đoàn đến CĐ Công ty Cổ phần trong và ngoài nước.

Đại hội điểm Công đoàn Cao su Dầu Tiếng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Hình 1: Đồng chí Lý Thiện Nữ – UVBTV CĐCSVN, Chủ tịch CĐ họp rút kinh nghiệm sau đại hội (Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Ntcs Minh Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn các cơ sở, đồng chí Lý Thiện Nữ ghi nhận những cố gắng của tập thể cán bộ đoàn viên Công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều phấn đấu với mọi khả năng nhằm hỗ trợ cùng công ty vượt qua bao khó khăn và đặc biệt là trong hai năm dịch bệnh Covid-19 đã gây bao tổn thất cho công ty; Công tác duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức CĐ đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của của tập thể NLĐ trong công ty; Sự đùm bọc, sẽ chia trong khó khăn của các cấp Công đoàn đã thể hiện được cái tâm của người làm công tác CĐ; Bên cạnh đó, nhờ có sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, sự chung tay của các cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn trong hoạt động chăm lo cho người lao động.

Tại Hội nghị BCH mở rộng được tổ chức ngày 01/03, đã đánh giá quá trình tổ chức, các nội dung thực hiện tại đại hội cấp cơ sở. Theo đó, nhận định những mặt đã thực hiện hoàn chỉnh và soát xét những điều kiện cần thiết thực hiện để tiến tới kỳ Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) thành công tốt đẹp.

Đại hội điểm Công đoàn Cao su Dầu Tiếng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Hình 2: Hội nghị BCH lần thứ 16 nhằm đánh giá công tác tổ chức ĐHCĐCS tiến tới tổ chức ĐHCĐ Công ty

Đồng chí Lý Thiện Nữ – UVBTV CĐ CSVN, UVBTV ĐU, Chủ tịch Công đoàn CSDT, cho biết trong thời gian này, BTV Công đoàn Công ty và BCH Công đoàn cơ sở đang ráo riết chuẩn bị cho Đại hội CĐ Công ty lần thứ XII (Nkỳ 2023 – 2028) sẽ diễn ra vào cuối tháng 03/2023. Công tác chuẩn bị đã được tiến hành và rà soát kỹ lưỡng, đồng bộ cả về nội dung, nhân sự lẫn các điều kiện phục vụ cho đại hội. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này cần tập trung vào tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu và độ tuổi; Đảm bảo tính đại diện theo các lĩnh vực công tác; Đảm bảo tỷ lệ nữ; Đảm bảo tính kế thừa, phát triển. Công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm đã được các cấp triển khai chuẩn bị với mục tiêu tiến hành một đại hội nhiệm kỳ an toàn, công khai, minh bạch và dân chủ. Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động. Vì vậy, công tác chuẩn bị nội dung, đề án nhân sự, công tác tổ chức, điều hành là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của đại hội”.

Việt Quang

Scroll to Top