Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng, thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng

Sáng 22/06, Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Ông Hồng Chí Bình – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng đã đến dự.

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng, thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng
Hình 1: Ông Nguyễn Thanh Được – Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động 2022 và phương hướng 2023

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng, thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng
Hình 2: Ông Hồng Chí Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng phát biểu

Trong năm 2022, thị trường tiêu thụ các sản phẩm phôi sơ chế, ván ghép và tinh chế giảm mạnh. Sự tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, sự xung đột giữa Nga và Ukraine, giá xăng dầu, vận chuyển, nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng cao. Nguồn nguyên liệu cây cao su thanh lý khan hiếm, giá cao, nguồn nguyên liệu sản xuất chủ yếu từ nguồn cây tư nhân và chất lượng gỗ thấp trong khi giá đầu ra không tăng tương ứng. Trong năm diện tích khai thác được 218,3 ha đạt 62% kế hoạch giảm 26% (so với năm 2021); Sản lượng phôi cao su sơ chế bằng 68% kế hoạch, giảm 19%; Sản xuất ván ghép tấm bằng 83%, giảm 19%. Sản xuất tinh chế đạt 109% kế hoạch, tăng 7%. Sản lượng tiêu thụ phôi cao su sơ chế đạt 236% tăng 200%; Khối lượng tiêu thụ ván ghép tấm bằng 55% kế hoạch, giảm 49% so với cùng kỳ; Sản phẩm tinh chế đạt 115%, giảm 8%. Khối lượng tiêu thụ phôi sơ chế đạt 236% (trong đó phôi nhà máy sản xuất chỉ 51% và phôi gia công tăng 425%); Khối lượng tiêu thụ ván ghép tấm tương đương 55%, giảm 49%; Sản phẩm tinh chế đạt 115%, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng, thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng
Hình 3: Cổ đông biểu quyết tán thành báo cáo hoạt động và phương hướng của công ty trong năm 2023

Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 225,26 tỷ đồng tăng 53% kế hoạch năm và tăng 55% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu phôi cao su sản xuất là 14,78 tỷ đồng bằng 52% kế hoạch. Doanh thu phôi cao su gia công là 124,56 tỷ đồng (trong năm đã bán được hàng gia công còn tồn đọng từ năm 2018 với doanh thu 95,12 tỷ đồng. Doanh thu ván ghép tấm là 13,37 tỷ đồng bằng 54%. Doanh thu tinh chế đạt 63,19 tỷ đồng tăng 32%. Doanh thu phụ phẩm là 8,39 tỷ đồng bằng 53%. Doanh thu tài chính là 831 triệu đồng bằng 307%; Doanh thu khác là 126 triệu đồng tăng 263%. Tổng chí phí thực hiện năm 2022 là 223,22 tỷ đồng bằng 158%. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 đạt hơn 2,04 tỷ đồng bằng 37% kế hoạch năm. Cổ tức thực hiện năm 2022 là 6,6%/vốn góp bằng 66% kế hoạch. Tiền lương bình quân hơn 7,97 triệu đồng/người. Thu nhập bình quân 8,27 triệu đồng/người/tháng.

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng, thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng, thu nhập bình quân trên 8 triệu đồngCông ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng, thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng Hình 4, 5, 6: Một số hình ảnh hoạt động sản xuất, chăm lo đời sống của người lao động công ty

Năm 2023, trong tình hình chung còn nhiều khó khăn, tập thể cán bộ người lao động công ty quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao, chăm lo tốt đời sống người lao động.

Việt Quang

Scroll to Top