Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Công đoàn Phòng Quản lý Chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 12/12/2023, Tổ công đoàn Phòng Quản lý Chất lượng thuộc Công đoàn cơ sở Khối cơ quan (Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng) vừa tổ chức hội nghị người lao động năm 2024.

Công đoàn Phòng Quản lý Chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Hình 1: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty trao thưởng các cá nhân

Năm 2023, tập thể cán bộ, nhận viên phòng quản lý chất lượng đã đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đảm bảo tốt nhất công tác kiểm tra, giám sát chất lượng mủ nguyên liệu từ vườn cây đến nhà máy. Chấp hành quy trình công nghệ trong quá trình sơ chế cao su tại các nhà máy. Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý Phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, hệ thống quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC và chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng thành phẩm, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Quang được tín nhiệm làm tổ trưởng công đoàn; bà Nguyễn Thụy Kim Thy làm tổ trưởng nữ công.

Công đoàn Phòng Quản lý Chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Hình 2: Ông Lê Quốc Bảo – Chánh Văn phòng trao thưởng
Công đoàn Phòng Quản lý Chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Hình 3: Đoàn đại biểu dự hội nghị NLĐ công ty ra mắt
Công đoàn Phòng Quản lý Chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Hình 4: Tổ trưởng công đoàn và tổ trưởng nữ công ra mắt trước hội nghị
Công đoàn Phòng Quản lý Chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Hình 5: Đại biểu tham dự đại hội công đoàn Khối cơ quan Nhiệm kỳ 2023-2028

Hội nghị đã bầu được 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Hội nghị người lao động công ty và 5 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) về dự Đại Hội Công đoàn cơ sở Khối cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028.

VQ, Như Quỳnh

Scroll to Top