Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Công đoàn Cơ quan Công Đoàn Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 “Đại hội của “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”

Sáng ngày 17/02, Công đoàn cơ sở Cơ quan Công Đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Lý Thiện Nữ – UVTV Công đoàn Cao su Việt Nam, UVTV Đảng ủy,  Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến dự.

Công đoàn Cơ quan Công Đoàn Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Đại hội của "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"

Công đoàn Cơ quan Công Đoàn Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Đại hội của "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"
Hình 1, 2: bà Lý Thiện Nữ – UVBTV CĐ CSVN, Chủ tịch CĐ CSDT  khen thưởng các cá nhân

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn cơ sở và phong trào CNLĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã đề ra. Hoạt động Công đoàn đã đi vào nề nếp, từng bước đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao. Các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã đi vào chiều sâu, phù hợp với đại đa số người lao động nên đã được NLĐ tích cực hưởng ứng. Tích cực triển khai, quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước đến NLĐ. Tham mưu cho Thường trực Công đoàn Công ty, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đảng của NLĐ; tham gia giám sát giải quyết các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng đối với NLĐ; Tổ chức tốt các phong trào VHVN – TDTT. Với tổng số Cán bộ Công nhân viên chức lao động (CB CNV NLĐ) cơ quan Công đoàn là 24 người, 11 nữ (đảng viên 17 người). Các chế độ chính sách của người lao động đều được đảm bảo đúng, đủ kịp thời. Tiền lương bình quân hơn 10,5 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân 11,7 triệu đồng/người/tháng. Thăm hỏi, giúp đỡ trên 120 lượt đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Duy trì nguồn quỹ tương trợ cho đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình; Hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí hơn 130 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ đã có 64 lượt lao động tiên tiến, 11 lượt chiến sỹ thi đua, 04 cá nhân ưu tú ngành cao su. Có 6 giải pháp sáng kiến đạt cấp công ty và 9 sáng kiến khả thi do Tổng liên đoàn phát động.

Công đoàn Cơ quan Công Đoàn Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Đại hội của "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"
Hình 3: Chủ tịch CĐ Cao su Dầu Tiếng Lý Thiện Nữ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công đoàn Cơ quan Công đoàn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Tích cực trong công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV NLĐ; Xây dựng lực lượng đoàn viên và tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu được BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 đồng chí và 5 đại biểu dự đại hội Công đoàn Công ty. Tại phiên họp BCH lần thứ nhất, BCH đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Công đoàn Cơ quan Công Đoàn Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Đại hội của "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"
Hình 4: Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong CB CNV NLĐ tại đại hội
Công đoàn Cơ quan Công Đoàn Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Đại hội của "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"
Hình 5: BCH Công đoàn Cơ quan Công đoàn NK 2023 – 2028 ra mắt đại hội
Công đoàn Cơ quan Công Đoàn Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Đại hội của "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"
Hình 6: Đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ Game tx uy tín lần thứ XI ra mắt đại hội

Việt Quang

Scroll to Top