Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Khối cơ quan

Sáng 06/9, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa công bố quyét định về việc thành lập Công đoàn cơ sở Khối cơ quan và chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Khối cơ quan.

Căn cứ quyết định số 229/QĐ-CĐCS ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028: Căn cứ nội dung cuộc họp của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty ngày 10/8/2023 về việc thành lập Công đoàn cơ sở Khối cơ quan, Căn cứ cuộc họp Ban Thường vụ Công đoàn Công ty ngày 16/8/2023;

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Khối cơ quan
Hình Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Khối cơ quan ra mắt, nhận quyết định thành lập

Theo đó, thành lập Công đoàn cơ sở Khối cơ quan từ việc sáp nhập 07 công  đoàn cơ sở khu vực trung tâm (Văn phòng công ty, Cơ quan công đoàn, Phòng Kỹ thuật, Phòng Thanh tra bảo vệ, Phòng Tổ chức lao động tiền lương, Phòng Quản lý chất lượng, Kinh tế) và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Khối cơ quan và chỉ định Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Khối cơ quan gồm 7 đồng chí gồm: ông Lê Quốc Bảo – Chánh Văn phòng Công ty được chỉ định làm chủ tịch; bà Nguyễn Thị Lan Anh – Chánh Văn phòng Công đoàn Công ty làm Phó chủ tịch; Chỉ định 5 đồng chí tham gia Ban chấp hành gồm ông Nguyễn Kỳ Nam – Phó Phòng Tài chính kế toán; ông Vũ Tuấn Dũng – Phó Phòng Kỹ thuật; bà Lê Võ Thúy Tâm – Phó Phòng Thị trường kinh doanh; bà Huỳnh Thị Oanh Kiểu – Phó Phòng Tổ chức lao đọng tiền lương và ông Lê Hoàng Dương – Phó Phòng Kế hoạch Vật tư. Tổng số đoàn viên trực thuộc Công đoàn khối Cơ quan là 227 người.

Việt Quang

Scroll to Top