Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Cao su Dầu Tiếng thưởng thi đua nước rút cao nhất 70 triệu đồng

Thời gian qua, trong tình hình chung còn nhiều khó khăn. Nhưng tập thể cán bộ, công nhân lao động, công ty đã và đang tiếp tục có nhiều cố gắng cùng chia sẽ những khó khăn, phấn đấu hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm bám vườn cây, nhà máy nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ khai thác, sản xuất; Nhằm động viên tinh thần thi đua trong tập thể CB CNLĐ. Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty liên tịch phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023 phấn đấu hoàn thành toàn diện kể hoạch sản xuất kinh doanh và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2023); Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 555/KHLT-CSVN-CĐCS ngày 12/9/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam về việc phát động phong trào “Thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023”).

Cao su Dầu Tiếng thưởng thi đua nước rút cao nhất 70 triệu đồng
Hình Công nhân XNCB trong giờ làm việc

Theo đó, thời gian thi đua bắt đầu từ 01/10/2023 đến 31/12/2023 và các mức khen thưởng của Tổng giám đốc công ty cho các đơn vị nông trường hoàn thành vượt KHSL trước ngày 31/12/2023 cụ thể như: Các đơn vị hoàn thành vượt KHSL trước từ 20 ngày trở lên được thưởng 70 triệu đồng; Từ 15 ngày đến 19 ngày thưởng 60 triệu đồng; Từ 10 ngày đến 14 ngày thưởng 50 triệu đồng; Hoàn thành kế hoạch thưởng 40 triệu đồng. Đơn vị hoàn thành KHSL (đã được giảm) thưởng 20 triệu đồng; Thưởng vượt kế hoạch 100 ngàn đồng/tấn vượt. Ban thu mua mủ tiểu điền thu mua đạt chỉ tiêu kế hoạch của Công ty đề ra thưởng 60 triệu đồng, ngoài ra cứ vượt 1% thưởng thêm 1 triệu đồng. Xí nghiệp chế biến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chế biến mủ cao su, đảm bảo chất lượng mủ tốt nhất. Thưởng theo tỷ lệ % chất lượng mủ xuất khẩu. Hoàn thành thưởng 60 triệu đồng, ngoài ra bình quân tỷ lệ chất lượng vượt 1% thưởng thêm 5 triệu đồng.

Công đoàn công ty khen thưởng cho nông trường hoàn thành KHSL trước ngày 31/12/2023. Từ 20 ngày trở lên thưởng 12 triệu đồng; Từ 15 đến 19 ngày thưởng 10 triệu đồng; Từ 10 đến 14 ngày thưởng 8 triệu đồng; nông trường hoàn thành KHSL thưởng 6 triệu đồng. Thưởng cho tổ khai thác mủ hoàn thành KHSL trước ngày 31/12/2023. Hoàn thành từ 20 ngày trở lên thưởng 5 triệu đồng/tổ; Từ 15 đến 19 ngày thưởng 4 triệu đồng/tổ; Từ 10 đến 14 ngày thưởng 3 triệu đồng/tổ; Tổ hoàn thành KHSL thưởng 2 triệu đồng/tổ; Các tổ Chăm sóc, tổ Bảo vệ, tổ Văn phòng ở các Nông trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn thưởng 1 triệu đồng/tổ.

Xí nghiệp Chế Biến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng mủ tốt nhất thưởng 6 triệu đồng; Các tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất xét theo tỷ lệ 30%/tổng số tổ, thưởng 1 triệu đồng/tổ. Tổ Công đoàn tại Bệnh viện Đa khoa, Công đoàn Khối Cơ quan, các Công ty cổ phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn xét theo tỷ lệ 30%/tổng số tổ, thưởng 1 triệu đồng/tổ.

Khen thưởng Cá nhân (Chi nguồn Công đoàn cơ sở), các Nông trường xét chọn công nhân khai thác có tỷ lệ thực hiện sản lượng cao nhất (so với kế hoạch tháng) của đơn vị giao trong tháng 10, 11 và 12/2023 để khen thưởng động viên (tùy thuộc nguồn thu kinh phí, đơn vị tự cân đối tỷ lệ xét khen thưởng nhưng không vượt quá 10%/tổng số công nhân khai thác chính thức, không tính công nhân cạo khoán) với mức thưởng 300 ngàn đồng/người/tháng.

Việt Quang

Scroll to Top