Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Cao su Dầu Tiếng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 5/7, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV công ty đã đến dự.

Cao su Dầu Tiếng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
Hình 1: ông Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU, Phó TGĐ phụ trách công ty trả lời các ý kiến tại hội nghị

Đến hết tháng 6/2023, Công ty đã khai thác được hơn 6.881 tấn mủ nguyên liệu, đạt 5,35% kế hoạch. Thu mua được 1.484 tấn mủ cao su tiểu điền. Sản lượng Chế biến được 9.309,5 tấn; Tiêu thụ 11.320,7 tấn. Doanh thu từ bán thành phẩm được 422 tỷ đồng; Doanh thu cao su thanh lý 19,73 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện tổng chi thanh toán trong quý gần 664 tỷ đồng; Gồm các khoản chi lương, khen thưởng; Thanh toán mua vật tư, hàng hóa; nộp ngân sách Nhà nước; Đóng BHXH cho người lao động; Trả vay các ngân hàng và chi phí thu mua mủ tiểu điền. Tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm đạt 7,27 triệu đồng/người; Thu nhập bình quân 8,65 triệu đồng/người. Hiện nay, công ty đã bắt đầu tiến hành trồng tái canh trên diện tích 486,88 ha; Công chuẩn bị đất phục vụ trồng tái canh đã hoàn tất, các đơn vị nông trường đã bắt đầu tiến hành xuống giống trên diện tích được giao.

Cao su Dầu Tiếng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
Hình 2: Lãnh đạo NTCS Thanh An phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng, công ty đã chi trả cho 313 trường hợp lao động xin thôi việc với tổng số tiền 6,2 tỷ đồng. Trích nộp BHXH 58,72 tỷ đồng. Trang cấp phòng hộ lao động lũy kế đến tháng 6/2023 hơn 1,1 tỷ đồng; Cấp phát hàng bồi dưỡng độc hại đã thực hiện hơn 5 tỷ đồng. Khen thưởng các danh hiệu và phong trào thi đua theo chuyên đề và đột xuất với tổng số tiền hơn 5,28 tỷ đồng.

Cao su Dầu Tiếng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
Hình 3: Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023

Việt Quang

Scroll to Top