Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Cao su Dầu Tiếng, sản lượng chế biến 8 tháng hơn 16.000 tấn

Ngày 06/9, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8, phương hướng tháng 9 năm 2023. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty đã đến dự.

Cao su Dầu Tiếng, sản lượng chế biến 8 tháng hơn 16.000 tấn
Hình 1: Sản xuất mủ cao su khối tại nhà máy

Tính đến ngày 31/8, sản lượng mủ tự khai thác của công ty được hơn 12.325 tấn, đạt 45,4% kế hoạch năm (so với cùng kỳ giảm 7,96%). Thu mua được 2.600 tấn mủ cao su tiểu điền; Tổng sản lượng chế biến hơn 16.098 tấn; tiêu thụ được hơn 18.163 tấn mủ thành phẩm các loại; giá bán bình quân hơn 34 triệu đồng/tấn; doanh thu 8 tháng đạt 619,2 tỉ đồng; Trong tháng 08, tổng doanh thu thực hiện được 141,9 tỷ đồng đồng. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm là 135,34 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện tổng chi thanh toán trong tháng hơn 110 tỷ đồng gồm: thanh toán lương tháng 07/2023, thưởng lễ 2/9 35,6 tỷ đồng; Thanh toán mua vật tư, hàng hóa 35,46 tỷ đồng; Nộp BHXH tháng 08/2023 là 9,45 tỷ đồng; Mua mủ tiểu điền 19,23 tỷ đồng, nộp các loại thuế tháng 07/2023 hơn 3,71 tỷ đồng.

Cao su Dầu Tiếng, sản lượng chế biến 8 tháng hơn 16.000 tấn
Hình 2 : Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng 8 và phương hướng tháng 9 năm 2023

Để tăng sản lượng khai thác, kịp thời hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao công ty đã có kế hoạch và tiến hành theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các giải pháp gia tăng sản lượng trên vườn cây (thiết kế mở cạo miệng úp sớm 639,34 ha trên một số giống cây tuổi 9 và mở thêm một miệng cạo úp 2.805,28 ha trên vườn cây tuổi 11-15) tại 08 Nông trường.

Việt Quang

Scroll to Top