Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III

Sáng 12/10, Ban thường vụ Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã đến thăm, động viên và trao thưởng cho công nhân lao động Nông trường Cao su An Lập đã hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng khai thác quý III năm 2023.

Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III

Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III
Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III
Hình 1, 2, 3, 4: Đ/c Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng lãnh đạo NTCS An Lập trao thưởng các cá nhân và tập thể tổ sản xuất NTCS An Lập HTKHSL quý III

Theo đó, trong đợt thi đua lần này Nông trường Cao su An Lập có 103 công nhân khai thác xuất sắc hoàn thành kế hoạch quý III được thưởng 56,1 triệu đồng với 11 công nhân có mức thực hiện từ 36% đến dưới 37% thưởng 300.000 đồng/công nhân; 07 công nhân từ 37% đến dưới 38% thưởng 400.000 đồng/công nhân; 10 công nhân từ 38% đến dưới 39% thưởng 500.000 đồng/công nhân và 75 công nhân có mức sản lượng đạt từ 39% trở lên được thưởng 600.000 đồng và thưởng 01 triệu đồng cho 01 tập thể tổ sản xuất đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch quý III.

Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III

Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III
Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III
Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III
Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý IIIHình 5, 6, 7, 8, 9: Đ/c Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng lãnh đạo NTCS Bến Súc trao thưởng công nhân HTKHSL quý III

Trước đó, tại Nông trường Cao su Bến Súc đồng chí Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng 28,6 triệu đồng cho 63 công nhân khai thác và 3 tập thể tổ sản xuất đã hoàn thành vượt kế hoạch quý III với số tiền 3 triệu đồng.

Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III

Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III
Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III
Cao su Dầu Tiếng Khen thưởng công nhân các đơn vị nông trường hoàn thành vượt kế hoạch quý III Hình 10, 11, 12, 13: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty cùng lãnh đạo NTCS Trần Văn Lưu trao thưởng công nhân HTKHSL quý III (Hình Tư liệu cơ sở)

Sáng cùng ngày, tại Nông trường Cao su Trần Văn Lưu, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn công ty đã đến thăm hỏi, động viên và trao thưởng 67 công nhân khai thác của đơn vị với số tiền thưởng 28,4 triệu đồng.

Việt Quang

Scroll to Top