Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Cao su Dầu Tiếng đảm bảo sản xuất, chăm lo tốt đời sống người lao động

Thời gian qua, trong tình hình chung còn nhiều khó khăn nhưng công ty luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Công ty luôn đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững bằng các giải pháp nhằm tăng năng suất vườn cây cao su, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và áp dụng phương thức quản lý hiện đại. Công ty đã không ngừng nghiên cứu và áp dụng các đề tài bảo vệ môi trường liên quan đến cải tiến nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, trang bị các thiết bị đo tự động thông số quan trắc tại trạm xử lý nước thải các nhà máy chế biến cao su. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài liên quan đến lĩnh vực sản xuất chế biến mủ, môi trường, đào tạo khoa học kỹ thuật và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Đặc biệt là nghiên cứu hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện được kỳ vọng sẽ là bước nhảy vọt của công ty trong chuyển đổi số toàn diện phục vụ yêu cầu quản lý trong thời đại công nghệ 4.0, đáp ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia tới năm 2025 và định hướng tới năm 2030 của Chính phủ.

Từ năm 2020 đến nay, sản lượng cao su khai thác của công ty đạt trên 88.068 tấn, đạt hơn 54%; Tiêu thụ hơn 116.732 tấn, đạt 51%; (Sản lượng xuất khẩu trên 70%); Trồng tái canh hơn 813 ha (81,37%). Riêng 7 tháng đầu năm 2023, công ty đã thực hiện được hơn 9.524 tấn, đạt hơn 35% kế hoạch năm; Thu mua 1.941 tấn; Chế biến hơn 12.488 tấn (đạt 33,5%). Tiêu thụ hơn 14.433 tấn (đạt 41%); Doanh thu 495,16 tỷ đồng. Lương bình quân 7,36 triệu đồng/công nhân; Thu nhập đạt 8,67 triệu đồng/công nhân.

Cử cán bộ đi đào tạo từ trung cấp đến sau đại học về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và các chương trình bồi dưỡng chuyên ngành kế toán, kiểm phẩm cao su, an toàn vệ sinh lao động nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Tích cực triển khai tuyển thu lao động trong và ngoài tỉnh đáp ứng cho như cầu sản xuất của công ty. Tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết; Thăm hỏi gia đình CNLĐ, đặc biệt là CNLĐ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì thực hiện tốt nguồn quỹ khuyến tài, khuyến học, hỗ trợ chăm lo cho học sinh, sinh viên là con CNLĐ.

Cao su Dầu Tiếng đảm bảo sản xuất, chăm lo tốt đời sống người lao động

Cao su Dầu Tiếng đảm bảo sản xuất, chăm lo tốt đời sống người lao động

Cao su Dầu Tiếng đảm bảo sản xuất, chăm lo tốt đời sống người lao động

Bên cạnh đó, công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Vận động cán bộ, công nhân, người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam; Quỹ “Vì người nghèo”; Hỗ trợ Hội Người cao tuổi; Hỗ trợ kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ xây nhà cho nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn; Ủng hộ đồng bào bị thiên tai và các chương trình xã hội với tổng số tiền ủng hộ từ năm 2017 đến nay hơn 23 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh. Đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư, sản xuất – kinh doanh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất. Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, bảo vệ và khai thác bền vững đảm bảo sản lượng, chất lượng mủ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Góp phần cùng địa phương đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị và quốc phòng tại địa bàn. Trước mắt, tập thể CB CNLĐ công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2023.

Việt Quang

Scroll to Top