Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Cao su Dầu Tiếng ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Sáng 10/5, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức “Lễ ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023”. Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Ông Lê Thanh Tú – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp CSVN cùng lãnh tỉnh Bình Dương; huyện Dầu Tiếng.

Cao su Dầu Tiếng ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
Hình 1: ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ Công ty CSDT
Cao su Dầu Tiếng ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
Hình 2: Ban Tổng giám đốc và Công đoàn công ty Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tại lễ ra quân, Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung: Khai thác 27.200 tấn mủ nguyên liệu. Các phòng nghiệp vụ, Xí nghiệp chế biến và Bệnh viện Đa khoa thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023 với hiệu quả cao nhất; Thực hiện tổng nhu cầu vốn đầu tư là 243,52 tỷ đồng; Chăm sóc tốt 22.359,94 ha vườn cây và tái canh trồng mới 486,88 ha; Tập trung chăm lo tốt đời sống CB.CNLĐ, sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; phấn đấu tiền lương bình quân từ 8 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân từ 9,2 triệu đồng/người/tháng trở lên; Phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh, phòng chống cháy nổ và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới; Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường làm việc “Xanh, sạch, đẹp” và an toàn cho người lao động; Tiếp tục tham gia hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 550 sáng kiến góp phần hoàn thành chỉ tiêu 6.000 sáng kiến của Công đoàn Cao su Việt Nam phát động; Tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023; Tích cực trong công tác thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua rèn luyện tay nghề; Thi đua thực hiện nếp sống văn hóa, lành mạnh; Thi đua hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, chung tay vì người nghèo.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tập thể CB.CNLĐ trong toàn Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đạt kết quả cao nhất.

Cao su Dầu Tiếng ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Cao su Dầu Tiếng ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
Hình 3, 4: Lãnh đạo công ty trao giao ước thi đua cho các đơn vị cơ sở

Cao su Dầu Tiếng ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Cao su Dầu Tiếng ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
Hình 5, 6: Lãnh đạo Công ty trao quà cho Công nhân bị TNLĐ và CN khó khăn

Cao su Dầu Tiếng ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Cao su Dầu Tiếng ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023
Hình 7, 8: Lãnh đạo Công ty trao phương tiện hoạt động cho đơn vị cơ sở

Việt Quang

Scroll to Top