Game tx uy tín - GameLoop chính thức

Một số vấn đề có liên quan đến các dự án phát triển cao su của công ty tại Campuchia

Vào tháng 05 năm 2018, công ty Goodyear gửi email cho Công ty chúng tôi, nêu lên một số vấn đề có liên quan đến các dự án phát triển cao su của công ty chúng tôi tại Campuchia.
Ngày 29/06/2018, công ty chúng tôi đã trả lời Goodyear. Đính kèm sau đây là:
Văn bản trả lời Goodyear (tiếng Anh).
– Đường dẫn đến các hình ảnh và văn bản pháp lý có liên quan đến các dự án:

Scroll to Top